Udir har sendt ut oppdaterte råd om når man må være hjemme ved sykdom. Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederne med disse rådene.

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere.

 

Les mer om publisering av standpunktkarakterer, klagefrist og –rutiner her.

Fra mandag 27. april åpner skolene for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som gir råd og støtte til skoler.

Til toppen