IKT-tjenesten ved Arendal vgs

Skolen har to IKT-koordinatorer som drifter maskiner og nettverk i samarbeid med IKT-Agder. I tillegg har vi to personer som administrerer læringsplattformen It´s learning

Info om elev-PC

IKT koordinatorene kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskiner Backup
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr 

Vi tilbyr hovedsakelig hjelp til skolens maskiner og maskiner kjøpt gjennom skolen. Privateide maskiner kan få hjelp til installasjon av skolerelaterte programmer.

Avdelingsleder Marit K. Hoflandsdal har hovedansvar for skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon og eksamen.
Send e-post

IKT-koordinatorer Arendal vgs

Kristian Koremans
Mobil: 94 52 12 04
Send e-post til IKT-hjelp

André Otterlei
Mobil: 94 52 12 03
Send e-post til IKT-hjelp

It´s learningadministratorer

Trine Bogenes
Send e-post

Henrik Bastrup Jørgensen
Send e-post

Kontor IKT og It`s learning

Tyholmen: 1. etg.
Barbu: Rom 205A - Hjelp til It´s Learning
Barbu: Rom 205B - IKT-hjelp