Elevrådet ved Arendal vgs

Det nedsettes et elevråd med representanter fra alle klassene ved skolen som ønsker å delta. Vår oppgave er å ivareta hver enkelt elev sine behov.

Elevrådet er elevenes talerør inn hos ledelsen, og ledelsens talerør til elevene. Etter det demokratiske prinsippet kommer elevrådet til som stemme for skolens over 1000 elever.

Vi har møter en gang i måneden, og i tillegg holder elevrådsstyret møte en gang per måned. Ved siden av dette har vi blant annet et flertall i skolemiljøutvalget, samt to representanter inn i arbeidsmiljøutvalget. Utenfor skolens grenser har skolen både representanter inn i Ungdommens bystyre, som avgjør saker innenfor kommunen, og representanter inn i utvalget for utarbeidelse av nytt skolereglement. 

Hovedoppgaven vår er å se til at alle elever får sagt hva DE mener er viktig. Vi er her for deg og din skolehverdag. Uansett hva som er problematisk, ønskes rettet på eller dersom du lurer på om noe er rett, er det bare å ta kontakt med enten en i styret direkte eller med klassen sin representant.

For at vi skal kunne gjennomføre må vi ha saker fra deg, send e-post, stopp oss i gangene eller ring oss (styret), for målet helliggjør middelet!

Elevrådsstyret 2021/2022

Leder Maria Nilsson Aastveit (3STD), nestleder Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh (2TF), Jakob Tørå Hæier (3STD), Amalie Fuglestad (2STD), Marius Kjelle Roppen (1STE) og Eowyn Benedikte Zaar Henriksen (1STF)