Elevrådet ved Arendal vgs

Det nedsettes et elevråd med representanter fra alle klassene ved skolen som ønsker å delta. Vår oppgave er å ivareta hver enkelt elev sine behov.

Elevrådet er elevenes talerør inn hos ledelsen, og ledelsens talerør til elevene. Etter det demokratiske prinsippet kommer elevrådet til som stemme for skolens over 1000 elever.

Vi har møter en gang i måneden, og i tillegg holder elevrådsstyret møte en gang per måned. Ved siden av dette har vi blant annet et flertall i skolemiljøutvalget, samt to representanter inn i arbeidsmiljøutvalget. Utenfor skolens grenser har skolen både representanter inn i Ungdommens bystyre, som avgjør saker innenfor kommunen, og representanter inn i utvalget for utarbeidelse av nytt skolereglement. 

Hovedoppgaven vår er å se til at alle elever får sagt hva DE mener er viktig. Vi er her for deg og din skolehverdag. Uansett hva som er problematisk, ønskes rettet på eller dersom du lurer på om noe er rett, er det bare å ta kontakt med enten en i styret direkte eller med klassen sin representant.

For at vi skal kunne gjennomføre må vi ha saker fra deg, send e-post, stopp oss i gangene eller ring oss (styret), for målet helliggjør middelet!

Elevrådsledelsen 2019-2020

Leder:
Ville Kjerstine Ånetsen
Klasse: 3STTF
Mobil: 98 82 57 17
Send e-post

Nestleder:
Sivert Møklegård Phils
Klasse 2STTF
Mobil: 95 78 26 74
Send e-post

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                                                              

Til toppen