Utlånsreglement

De videregående skolene i Aust-Agder hadde felles reglement for utlån av lærebøker, og dette reglementet er gjeldende på Arendal vgs. til vi får et felles reglement for Agder