Egenmelding for fravær

Det er unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021/2022. Dette gjelder helserelatert fravær som tidligere krevde dokumentasjon, her kreves nå kun en egenmelding/foreldremelding. Meldinger sendes i VIS.

Gå til VIS (krever innlogging)