Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Du kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen hvis du trenger det for å få vist kompetansen din i faget.

Tilretteleggingen skal ikke gi eleven fordeler sammenlignet med dem som ikke får særskilt tilrettelegging av eksamen, og skal ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Dersom  læreplanen krever skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, kan ikke den særskilte tilretteleggingen innebære at disse ferdighetene ikke blir prøvd. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilretteleggingen kan blant annet være:

forlenget tid

opplest/ forklart tekst

oppgaveteksten forstørret

endre eksamensform (f.eks. fra skriftlig til muntlig)

mindre/eget rom

sekretærhjelp

Det er viktig at eleven søker om den særskilte tilretteleggingen av eksamen i god tid, og at man gjennom skoleåret har funnet den løsningen som passer eleven.

Når den særskilte tilretteleggingen er endret eksamensform, skal den samme eksamensoppgaven benyttes.

Søknadsskjema finner du her eller du kan hente det på skolens kontor

Se forskrift § 3-32 og Udir-5-2016: Individuell vurdering
 

Til toppen