Velkommen tilbake til skolen

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

 

Velkommen tilbake til skolen i neste uke.

Regjeringen har som kjent besluttet at skolene skal åpnes igjen gradvis fra og med mandag 11.mai og utover uken.

Det er mange utfordringer knyttet til fysisk tilstedeværelse og undervisning i disse tider, ikke minst at smittevernhensyn tas på alvor både under skoleskyssen og på skolen. Vi skal gjøre vårt for at det skal være trygt å komme tilbake til undervisningen, men vi har alle et ansvar for at vi ikke pådrar oss smitte eller smitter andre. Dette vil vi informere mer om når du kommer tilbake til skolen.

Fra kommende tirsdag åpner skolen gradvis opp for elevene på de ulike trinnene.

Av kapasitetshensyn som følge av smittevernreglene, vil det bli en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Tirsdag møter elevene på Vg1 og 2IB, onsdag Vg2 og påbygg og torsdag Vg3. Voksenopplæringen og Lærlingeklassen følger egen plan som blir kunngjort over helgen. Det blir forøvrig lagt ut eksakte tidspunkter og sted på It’s Learning for første fysiske fremmøte på skolen..

Elevene vil bl.a. få opplæring i smittevern første dag. Skoleskyssen går til ordinære tider, men det vil være betydelige utfordringer med kapasiteten ombord i bussene.  Vi henstiller derfor til alle elever som har muligheten til det, å gå, bruke sykkel eller ordne seg med skyss på andre måter.

Vi ser frem til å se dere tilbake til skolen.

For øvrig vises det til Agder fylkeskommunes informasjon om gjenåpning av skolene:

https://agderfk.no/aktuelt/skolene-apner-i-neste-uke.23388.aspx

 

Vennlig hilsen

Kjell Wedø

rektor

Til toppen