Velkommen til skolestart - informasjon til elever og foresatte

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skolestart ved Arendal videregående skole, mandag 17.august. Vi ser frem til et spennende skoleår og godt samarbeid både med elever og foresatte.

På grunn av den vedvarende koronatrusselen vil også dette skoleåret bære sterkt preg av denne situasjonen. Vi ber både elever og foresatte bidra til å hindre smitte og sette seg godt inn i forebygging av smittespredning. Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene for at skolen skal være et trygt sted å være både for elever og ansatte. Vi er likevel avhengig av et nært samarbeid mellom skole, elever og foresatte for at dette skal lykkes.

Alle elever får opplæring i smittevern og skolens rutiner ved skolestart, men vi minner allerede nå om noen enkle, forebyggende regler, for å unngå smitte.

Det viktigste er: 

  1. Dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke være på skolen. 
  2. Vi skal alle overholde god hoste- og håndhygiene. 
  3. Det vil være egne tiltak for å holde redusert kontakt mellom personer. Alle er ansvarlig for å holde god avstand til andre. 

For øvrig skal elevene følge disse rutinene på skolen:        

  • Vaske/sprite hendene når de kommer til skolen og når de beveger seg mellom byggene, etter toalettbesøk og før  og etter lunsj
  • Vaske/sprite hender ved skoleslutt
  • Følge reglene om avstand til andre – en meter er ca. en armlengde – hold en armlengdes avstand
  • Følge med på infotavlene på skolen og informasjon som gis på It’s Learning og skolens eller fylkeskommunens hjemmesider
  • Ta kontakt med kontaktlærer ved luftveissymptomer eller feber

Vi anbefaler alle å lese Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skoler.

Det er begrenset plass i kantinene i lunsjpausene, så klasserom vil være åpne. Elevene skal ikke la bøker, PC, sekker eller verdisaker ligge i klasserommene når disse ikke er låst. Skap kan leies ved henvendelse til ekspedisjonen. Skolen har ikke ansvar for elevenes eiendeler og kan heller ikke dekke utgifter dersom noe skulle bli stjålet.

Skolebussene vil ha tilnærmet full drift. Se hjemmesiden til AKT for reiseplanlegger og info om smittevern i forbindelse med kollektivreiser. Elever som kan sykle/gå til skolen anbefales å gjøre det.

Skolen vil gi mer informasjon på foreldremøtene som holdes i september.

Dersom noe er uklart, er det bare å ta kontakt med skolen eller elevens avdelingsleder.

Vi ønsker alle et godt skoleår ved Arendal videregående skole!

 

Oppmøte- tid og sted mandag 17.aug:

Kl.09.00:

Vg3 Studiespesialisering: Tyholmen og Barbu

Vg2 Kunst, design og arkitektur: Barbu

Vg2 Salg, service og sikkerhet: Barbu

Vg3 Påbygg til gen. studiekomp.: Tyholmen

Vg4 Påbygg til gen. studiekomp.: Tyholmen

3IB  International Baccalaureate: Tyholmen

 

Kl.10.00:

Vg2 Studiespesialisering: Tyholmen og Barbu

Vg3 Kunst, design og arkitektur: Barbu

2IB  International Baccalaureate: Tyholmen

 

Kl.11.00:

Vg1 Studiespesialisering: Tyholmen

 

Kl.12.00:

Vg1 Kunst, design og arkitektur: Barbu

Vg1 Studspesialisering: Barbu

Vg1 Salg, service og reiseliv: Barbu

 

 

NB! Elevene vil motta SMS på mobil fredag 14.aug. for eksakt fremmøtetid og –sted.

 Informasjon om skolestart på Agder Fylkeskommunes sider.         

Voksenopplæring får mer informasjon om tid og sted for oppmøte her.

Til toppen