Vanlig skoledrift fra torsdag 4. juni

Regjeringen har bestemt at skolene skal ha tilnærmet normal drift i løpet av kommende uke

Tirsdag 2.juni og onsdag 3.juni går opplæringen etter den midlertidige planen som er lagt for disse dagene, men fra og med torsdag 4.juni åpnes skolen for full drift og vanlig timeplan.

Vi gjør oppmerksom på at skoleskyssen fortsatt vi ha begrensning når det gjelder antall plasser i bussene. Det oppfordres derfor til å benytte andre fremkomstmidler så sant dette er mulig.

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til vanlige skoledager fra og med torsdag 4.juni og frem til skoleslutt. Fortsatt må vi huske på smittevernregler om å holde avstand, være nøye med håndhygiene mv.

 

God pinse!

Til toppen