Ungdata-undersøkelsen

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Agder 2022:

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata Agder blant elever på videregående skole. 

Ved Arendal videregående skole gjennomføres undersøkelsen i uke 6 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. Vedlagt ligger infoskriv om undersøkelsen:

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 180 kB)

Til toppen