Smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole

Fra mandag 27. april åpner skolene for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som gir råd og støtte til skoler.

Veilederen finner du her

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet