SMITTET ELEV

Smittevernteamet i Arendal kommune har i dag informert om at en elev i 1SRBB har fått positivt testsvar for covid19. Det betyr at 16 elever i A og B-klassen og 3 ansatte som var til stede tirsdag 18. mai må i karantene med umiddelbar virkning, til og med fredag 28. mai. Familiemedlemmer til de berørte elevene og ansatte settes i såkalt ventekarantene med umiddelbar virkning. De som skal i karantene varsles.

Det er kommuneoverlegen som avgjør hvem som skal gå i karantene.

Skolen har god dialog med smittevernmyndighetene.

Til toppen