Skoleåret 2021-2022 VELKOMMEN TIL SKOLESTART - INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår ved Arendal videregående skole, torsdag 19.august. Vi ser frem til et spennende skoleår og godt samarbeid både med elever og foresatte.

På grunn av usikker smittesituasjon vil vi ved skoleårets start be både elever og foresatte bidra til å hindre smitte og sette seg godt inn i forebygging av smittespredning. Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene for at skolen skal være et trygt sted å være både for elever og ansatte.

Vi er likevel avhengig av et nært samarbeid mellom skole, elever og foresatte for at dette skal lykkes.

Alle elever får opplæring i smittevern og skolens rutiner på dette området, men vi minner allerede nå om noen enkle, forebyggende regler, for å unngå smitte.

Det viktigste er:

1. Dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke være på skolen.

2. Vi skal alle overholde god hoste- og håndhygiene.

3. Det vil være egne tiltak for å holde redusert kontakt mellom personer. Alle er ansvarlig for å holde god avstand til andre.

For øvrig skal elevene følge disse rutinene på skolen:

• Vaske/sprite hendene når de kommer til skolen og når de beveger seg mellom byggene, etter toalettbesøk og før og etter lunsj

• Vaske/sprite hender ved skoleslutt

• Følge reglene om avstand til andre – en meter er ca. en armlengde – hold en armlengdes avstand

• Følge med på infotavlene på skolen og informasjon som gis på It’s Learning og skolens eller fylkeskommunens hjemmesider

• Ta kontakt med kontaktlærer ved luftveissymptomer eller feber

Vi anbefaler alle å lese Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skoler.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/

Kantinene på Barbu og Tyholmen kan ha noe begrenset plass i lunsjpausene på grunn av avstandskrav. Klasserommene vil derfor være åpne. Elevene skal ikke la bøker, PC, sekker eller verdisaker ligge i klasserommene når disse ikke er låst. Skap kan leies ved henvendelse til ekspedisjonen. Skolen har ikke ansvar for elevenes eiendeler og kan heller ikke dekke utgifter dersom noe skulle bli stjålet.

Skolebussene vil ha normal drift. Se hjemmesiden til AKT for reiseplanlegger og info om smittevern i forbindelse med kollektivreiser. Elever som kan sykle/gå til skolen anbefales å gjøre det.

Skolen vil gi mer informasjon på foreldremøtene som holdes i september.

Dersom noe er uklart, er det bare å ta kontakt med skolen, elevens kontaktlærer eller avdelingsleder.

Vi ønsker alle et godt skoleår ved Arendal videregående skole!

OPPMØTETID OG – STED, TORSDAG 19.AUGUST:

Kl.09.00:

Vg3 Studiespesialisering: Tyholmen og Barbu

Vg3 Kunst, design og arkitektur: Barbu

Vg3 Påbygg til gen. studiekomp.: Tyholmen

Vg4 Påbygg til gen. studiekomp.: Tyholmen

3IB International Baccalaureate: Tyholmen

Kl.10.00:

Vg2 Studiespesialisering: Tyholmen

Vg2 Kunst, design og arkitektur: Tyholmen

Vg2 Salg og reiseliv: Barbu

Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon: Barbu

2IB International Baccalaureate: Tyholmen

Kl.11.00:

Vg1 Studiespesialisering: Tyholmen

Vg1 Kunst, design og arkitektur: Barbu

Vg1 Salg, service og reiseliv: Barbu

Kl.14.00:

Voksenopplæring, dagtid: Barbu

Kl.16.30:

Voksenopplæring, kveldstid

NB!

  • Elevene på Vg3 vil onsdag 18.aug. motta SMS om hvilket klasserom de skal møte i.
  • Det er svært begrenset plass til mopedparkering
Til toppen