RØDT NIVÅ VIDEREFØRES I UKE 18

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå.

Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 18. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

Til toppen