Publisering av karakterer

Les mer om publisering av standpunktkarakterer, klagefrist og –rutiner her.

Alle standpunktkarakterer publiseres på It’s Learning fredag 12. juni. Du som elev må gjøre deg kjent med hva du får i standpunkt og har deretter 10 dagers klagefrist fra publiseringsdatoen hvis du ønsker å klage. Fristen er dermed 22. juni. Hurtigklagefrist for Vg3 er 17. juni. Kontakt alltid faglærer og rektor hvis du ønsker å klage.

Det er bare standpunktkarakterer du kan klage på, ikke 2. termin/underveisvurdering. Dette gjelder også for ordens- og atferdskarakter.

Hvordan du går fram for å klage, kan du lese her:

Klage på standpunktkarakter og eksamen