Informasjon til elever og foresatte!

Regjeringen har bestemt at fra 4. januar skal all undervisning skje i henhold til rødt smittevernnivå. Dette medfører endringer fra den ordinære skolehverdagen, foreløpig frem til 18.januar, eventuelt til noe annet er bestemt.

All undervisning vil skje etter elevenes ordinære timeplan. Det som skiller denne perioden fra den vanlige skolehverdagen er at elevene enten får undervisningen digitalt hjemme eller at undervisningen skjer fysisk på skolen. Utgangspunktet er at elevene vil gå på skolen annen hver dag frem til 18.januar – i sum blir det fire dager på skolen og fire dager hjemme.

Det betyr at kun halvparten av elevene skal møte til undervisning kommende onsdag og den andre halvdelen av elevene får tilbud om digital undervisning hjemme. Dette gjelder fra onsdag 6.januar.

Elevene vil få informasjon på It’s Learning fra sin kontaktlærer om hvilken gruppe de tilhører og dermed også hvilke dager de skal møte på skolen. Det vil maks være 15 til 16 elever for å ivareta kravet om en meters avstand også i klasserommet. I Aulaen eller Kunnskapsloftet kan det være flere elever, men avstandsregelen gjelder også i disse store rommene.

NB: Ordningen med delt undervisning gjelder ikke Vg1 SSR, Vg2 SS, IB, Lærlingeklassen og VO. Disse klassene vil pga. størrelsen få ordinær undervisning alle dagene på skolen. Elever, foresatte og ansatte skal være trygge på at skolen forholder seg til de råd og bestemmelser om smittevern myndighetene gir.

Avslutningsvis minner vi om følgende ved rødt nivå fra beredskapsplanen for opp- og nedtrapping av tiltak i videregående skole i Agder fylkeskommune:

  • Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.
  • Håndvask utføres i henhold til rutiner ved: - Ankomst skole - Før måltider/mathåndtering (inkl. påfyll av kaffe) - Etter toalettbesøk - Ved synlig skitne hender - Etter kontakt med kroppsvæsker (f. eks. etter å ha pusset nese - Etter kontakt med dyr)

Nedenfor har vi satt opp noen punkter om det du møter på skolen, foreløpig frem til 18.januar:

1. Skoleskyss:

Skyss fra AKT går som normalt, men det meldes at de kan reduserer kapasiteten i bussene for å ivareta smittevernet. Dette kan bety at noen elver ikke blir med på ordinær buss.

De som tar buss bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen. Hold avstand mens du venter på bussen/annet transportmiddel. Du oppfordres til alternativ transport der det er mulig.

2. Når du kommer til skolen

Du vil bli møtt av hyggelige vektere når du kommer til skolen om morgenen. På forhånd vil du få beskjed av din kontaktlærer om hvilken inngang du skal bruke til og fra skolen og i friminuttene. De vil påse at du spriter hendene når du er kommet inn i skolebygget.

Vektere vil også ved lunsjtid kontrollere at avstandsregelen på minst en meter overholdes, men det er i hovedsak i din interesse og ditt ansvar at dette følges.

3. Undervisningen

Undervisningen vil gå etter den oppsatte timeplanen, og du skal «møte» til timene som vanlig. For å overholde avstandskravet om minst en meter, vil bare halvparten av elevene møte i klasserommet hver dag, mens de øvrige mottar digital undervisning hjemme, enten på zoom eller It’s Learning. Det betyr at du vil være på skolen tilnærmet annenhver dag, eller til sammen fire dager i løpet av disse to ukene.

Om du har digital undervisning, men av ulike grunner likevel har behov for å være på skolen, ta kontakt med din trinnrådgiver/trinnleder.

4. I klasserommet

En-meters regelen gjelder nå også i klasserommet. Du skal benytte håndsprit når du kommer inn i klasserommet, og du skal så vaske din pult med overflatesprit og papir. Papiret kastes så i restavfall. Ingen undervisning vil starte før dette er gjort.

5. I fellesarealer

Som tidligere gjelder avstandsregelen på en meter i alle fellesarealene. I korridorene praktiseres fortsatt «høyreregelen». Alle skal holde til høyre når de passere hverandre. Dette vil også bli markert med midtstripe på golvene.

6. I friminutter

Du oppfordres til å gå ut i friminuttene for å få frisk luft. Dersom du vil være ute benytter du «elevinngangen» du brukte da du kom til skolen.

7. Kantine

I kantinene vil du kunne kjøpe innpakket mat som tidligere, men det gis ikke anledning til å oppholde seg eller spise der. Det serveres heller ikke frokost lenger.

8. Når du forlater skolen

Når du forlater skolen benytter du samme inngangen som når du kom. Hold fortsatt avstand til andre når du reiser hjem etter endt skoledag.

Vi ønsker dere alle en god start på den nye året 2021!

Til toppen