Informasjon fra helsesykepleierne

Helsesykepleier Linn har hjemmekontor inntil videre, og  er tilgjengelig for elever mandag, tirsdag og  onsdag mellom kl 09.00 – 13.30 slik som vanlig drop in tid på skolen. Linn.fallas@arendal.kommune.no  tlf: 90067656. Elever oppfordres til å ta kontakt vis SMS.

Helsesykepleier Inger har hjemmekontor, og er tilgjengelig for elever onsdag og torsdag mellom kl 09.00 – 13.30 slik som vanlig drop in tid på skolen.
Inger.davidsen.wullum@arendal.kommune.no tlf: 48995335. Elever oppfordres til å ta kontakt via SMS.

Til toppen