Biologi OL

Albertine Tveit studerer realfag ved Arendal Videregående Skole og har dette skoleåret deltatt i Biologi OL.

Hun har kommet til den internasjonale finalen som arrangeres i Al Ain i De Forente Arabiske Emirater i juli 2023. Uttaket til OL-troppen startet i høst og Albertine har vært gjennom 3 runder før det endelige uttaket ble klart etter en intensiv finaleuke ved Universitetet i Oslo 20. - 24. mars. Albertine er en av fire elever som representerer Norge i Biologi OL-troppen.