Arendal Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Om Elevundersøkelsen – informasjon til foresatte

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for vg1, Vg2 og Vg3 i høstsemesteret. 

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet. 

Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger gis herved til foreldrene før elevene gjennomfører Elevundersøkelsen.

VOKSENOPPLÆRING - HISTORIE

Undervisningen i historie for voksne har oppstart tirsdag 14. november. Dette gjelder både dag - og kveldselever. Følg med i timeplanen.

Bokutlevering skjer i biblioteket på Barbu (4. etasje) for de som ikke allerede har hentet historieboken. For dagtid fra kl. 10.00 - 15.00 og for kveldsundervisningen fra kl. 15.00 – 16.30.

Aktuelt

 • Kantinen på Barbu
  Kantinen på Barbu holder stengt onsdag 15. november grunnet vedlikehold. Beklager de ulempene dette medfører. Arendal VGS - DRIFT
 • Velkommen til utstilling
  Tre unge kunstnere vekker anime og Fantasy til livet med digitale tegninger i Bomuldsfabrikens Ungdomsgalleri “Cotton Club".
 • Arendal kommunes arbeider..
  Arendal kommune er i ferd med å utbedre vann og avløp i området rundt Barbu. Dette arbeidet vil pågå ut året. I denne perioden er eneste adkomst med bil være fra rundkjøringen ved jernbanen og opp Luellsklev. Dette er en trang gate hvor elevene...
 • Russ mot kreft
 • Ung support spørreskjema
  I uke 38 får alle personer født i 2005, 2006 eller 2007 invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse i forskningsprosjektet Ung support. Invitasjonen gis på sms og epost.
Til toppen